Logga för utskrift

Förslag till dagvattenpolicy för Karlskrona kommun

Ett förslag till dagvattenpolicy för Karlskrona kommun går ut på samråd under tiden 20 december 2017 – 2 mars 2018. Synpunkter på förlaget lämnas senast den 2 mars.

I ett samarbete mellan miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och drift- och Serviceförvaltningen har ett förslag till Dagvattenpolicy för Karlskrona kommun arbetats fram. Arbetet är en följd av den VA-plan som antogs 2014.

Syftet med dagvattenpolicyn är att finna gemensamt antagna principer och riktlinjer som tydliggör kommunens ambition och som skapar ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Under remisstiden finns handlingarna även hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Östra Hamngatan 7B och på Stadsbiblioteket i Karlskrona.

Dagvattenpolicyn

Dagvattenpolicy remissversion, pdf, 3,3 MB

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 2 mars 2018 till:

E-post:
This is an email address

eller

Post:
Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Inkomna synpunkter kommer sedan sammanställas och eventuella justeringar görs innan dagvattenpolicyn föreslås godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och drift- och servicenämnden innan den antas av kommunfullmäktige.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Forlag-till-dagvattenpolicy-for-Karlskrona-kommun/