Logga för utskrift

Karlskrona bygger!

Karlskrona växer och i stadsmiljön pågår stora förändringar. Här hittar du information kring de största projekten, på kartan kan du se vad som just nu planeras och byggs i centrala Karlskrona.

Länk till karta Karlskrona bygger 

Öppna kartan med pågående stadsbyggnadsprojekt

 

Omslagsbild broschyr Karlskrona bygger! 

Broschyren Karlskrona bygger! augusti 2017

Pottholmen - en ny stadsdel i Karlskrona

Pottholmen är en ny stadsdel i Karlskrona där 440 nya bostäder byggs i den första etappen. Det blir också plats för kontor, verksamheter och service.

När vi bygger Pottholmen är människorna, naturen och förstås havet i fokus. Pottholmen ska bli en mötesplats, en kommunikationspunkt och en grön stadsdel där miljön är en viktig del.

Pottholmen

Karlskrona stadsmarina

Nu byggs Karlskronas nya stadsmarina och gästhamnen har förutom nya bryggor och nytt hamnkontor även nya fräscha serviceutrymmen.

Karlskrona stadsmarina

Bastasjö

Bastasjö är ett utpekat område för en ny stadsdel i Karlskrona. Nu pågår arbetet med att ta fram en överssiktsplan för området. Visionen är att skapa en stadsdel med blandad bebyggelse där bostäder, arbetsplatser och service är integrerade med varandra.

De gröna och blå miljöerna är viktiga att behålla och utveckla så som friluftsliv, natur och sjöar. Dessa miljöer kommer att vara centrala i stadsdelen. Bastasjö ska utvecklas på naturens villkor.

Bastasjö

Hoglands park

Under de kommande åren kommer vi att med varsam hand bevara, rekonstruera och förnya Hoglands park. Vi vill återinföra delar av parkens ursprungliga karaktär samt göra den attraktiv och lättillgänglig för nya generationer av besökare. 

Hoglands park

Stortorget

Stortorget ska utvecklas efter synpunkter från medborgare och med arkitekt Jan Gehls utredning, Strategi Karlskrona, i botten.

Bilparkeringen begränsas till torgets östra och södra delar. Nya trädplanteringar bildar takträd och döljer delvis parkeringarna. Solsidan utvecklas med bänkar och planteringar i urnor. Sockeln kring statyn med Karl XI utformas med sittvänliga trappsteg. I Ristorgsbacken byggs en vattentrappa. Torghandeln koncentreras norrut.

Utvecklingen av Stortorget

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-02
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/