Logga för utskrift

Dom i mark- och miljödomstolen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Utveckling-Verko/Utfyllnad-av-vikarna-pa-Verko-1/