Logga för utskrift

Driftingenjör

Arbetsuppgifter
På VA-avdelningen i Karlskrona kommun är driftingenjörerna de som är ansvariga för driften på vatten- och avloppsreningsverken. De har ansvaret för personalen som arbetar på verken, för att den tekniska utrustningen fungerar som den ska och för att ekonomin går ihop.

Utbildning
För att arbeta som driftingenjör krävs generellt någon eftergymnasial utbildning inom drift och underhåll eller motsvarande.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Driftingenjor/