Logga för utskrift

Planera ditt nya avlopp

För att få bygga ett enskilt avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett skriftligt tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Här beskrivs processen för ett nytt enskilt avlopp och vad som är viktigt att tänka på.


1. Skaffa dig kunskap
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för hela planeringsprocessen när du ska bygga ett enskilt avlopp. Detta innebär bland annat att det är du som väljer reningsteknik. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer vilka reningskrav som din anläggning måste uppfylla. På avloppsguidens hemsida http://husagare.avloppsguiden.se/ finns information om olika reningstekniker och i högerspalten finns kontaktuppgifter till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

2. Anlita entreprenör
Behöver du hjälp med att projektera ditt enskilda avlopp bör du anlita en kunnig entreprenör som jobbar med VA/miljö. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig.
Behöver du hjälp med att hitta en entreprenör - kontakta kommunen och be att få vår lista med entreprenörer skickad till dig.

3. Lämna in en ansökan eller anmälan
När du bestämt vilken typ av anläggning du vill göra, bedömt dess placering, gjort de förundersökningar som behöver göras samt dimensionerat anläggningen fyller du i en ansökan eller anmälan. Ansökan/anmälan kan göras via e-tjänst, se länk Ansökan och anmälan om enskilt avlopp.  

4. Komplettering
Om information till din ansökan/anmälan saknas eller om den sökta lösningen behöver ändras begär vi att få in kompletteringar.

5. Granskning, platsbesök och remisser till berörda
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer de miljö- och hälsoskyddsmässiga förutsättningarna för avloppet. Exempelvis vilken skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd som ska gälla och om reningstekniken som du valt uppfyller kraven. Detta görs bland annat med ett besök på plats.

Om dina grannar har intressen som berörs får de möjlighet att lämna synpunkter. Ansökan/anmälan kan även behöva skickas till kommunens VA-avdelning om anläggningen ligger inom ett vattenskyddsområde, eller skickas till myndigheter som kan ha intressen som berörs.

6. Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

7. Avgifter
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en fast avgift för att handlägga ansökan/anmälan. Information om avgifter hittar du här Taxa

8. Börja bygga ditt nya avlopp
Du måste börja bygga ditt nya avlopp inom två år från det datum beslutet är fattat och avsluta arbetet inom fem år. Om du har ett förbud att släppa ut avloppsvatten till din befintliga avloppsanläggning måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

9. Installationsintyg
Kontrollera att entreprenören du har anlitat fyller i och skickar in ett utförandeintyg när avloppet är klart.

10. Skötsel av din anläggning
När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar och att villkoren i beslutet följs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs av miljö- och hälsoskyddsskäl.


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-15
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Enskilt-avlopp/Avloppsanlaggning1/