Logga för utskrift

Hasslö reningsverk

Information om Hasslö reningsverk


Hasslö avloppsreningsverk lades ner sommaren 2016. Avloppsvattnet från större delen av Hasslö samt båtvarvet och fiskehamnen pumpas numera till Koholmens reningsverk. 

Till höger finner du miljörapporter för Hasslö reningsverk. 2016 års rapport omfattar perioden fram till stängning av verket. Därefter är det rapporten från Koholmens reningsverk som gäller. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Hasslo-reningsverk/