Logga för utskrift

Nävragöl reningsverk

Information om Nävragöls reningsverk


Nävragöl reningsverk mottar avloppsvatten från Holmsjö och Nävragöl samhällen. 585 personer är anslutna till reningsverket. Inga industrier är anslutna.

Anläggningen omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slamhantering sker med vassbäddar dit både kemiskt och biologiskt slam pumpas.

Recipient är Silletorpsån.

Till höger finner du miljörapporter för Nävragöl reningsverk (pdf-fil). Här kan du få mer information om avloppsreningsverket.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Navragol-reningsverk/