Logga för utskrift

Ramdala reningsverk

Information om Ramdala reningsverk


Ramdala reningsverk mottar avloppsvatten från Jämjö och Ramdala samhällen. Drygt 3000 personer är anslutna till reningsverket. Ett fåtal mindre industrier är anslutna, men deras belastning anses som liten.

Anläggningen omfattas mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Recipient är Åbyån.

Till höger finner du miljörapporter för Ramdala reningsverk. Här kan du få mer information om avloppsreningsverket.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Ramdala-reningsverk/