Logga för utskrift

Söremåla reningsverk

Information om Söremåla reningsverk


Söremåla reningsverk mottar avloppsvatten från Brömsebro och Fågelmara samhällen. Cirka 690 personer samt en större livsmedelsindustri är anslutna till reningsverket.

Anläggningen omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Recipient är S:t Petriån.

Till höger finner du miljörapporter för Söremåla reningsverk (pdf-fil). Här kan du få mer information om avloppsreningsverket

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Soremala-reningsverk/