Logga för utskrift

Strömsberg reningsverk

Information om Strömsbergs reningsverk


Strömsbergs reningsverk mottar avloppsvatten från Strömsbergs samhälle. 100 personer är anslutna till reningsverket. Inga industrier är anslutna.

Anläggningen omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Recipient är Lyckebyån.

Till höger finner du miljörapporten för Strömsbergs reningsverk (pdf-fil). Här kan du få mer information om avloppsreningsverket.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Stromsberg-reningsverk/