Logga för utskrift

Torhamn reningsverk

Information om Torhamns reningsverk


Torhamn reningsverk mottar avloppsvatten från Torhamns samhälle. Cirka 530 personer är anslutna till reningsverket. Inga industrier är anslutna.

Anläggningen omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Recipient är Östersjön.

Till höger finner du miljörapporten för Torhamns reningsverk. Här kan du få mer information om avloppsreningsverket.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/Torhamn-reningsverk/