Logga för utskrift

Fågelmara vattenverk

Fågelmara grundvattenverk försörjer Fågelmara, Kristianopel samt delar av Brömsebro samhälle.

Den största vattenförbrukaren är livsmedelsfabriken Procordia Food AB belägen i Fågelmara samhälle.
Totalt är knappt 680 personer anslutna till vattenverket.

Dricksvattnet har pH 8,0 och hårdhet 6,4.

För mer detaljerad information om vattenverket läs årsrapporten här till höger.
 
 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Fagelmara-vattenverk/