Logga för utskrift

Holmsjö vattenverk


Holmsjö grundvattenverk försörjer Holmsjö samhälle samt från och med slutet av november 2004 Nävragöl samhälle.

Totalt är 585 personer anslutna till vattenverket.

Dricksvattnet har pH 8,6 och hårdhet 3,6. För mer information om vattenkvaliteten se dokument till höger.

För mer detaljerad information om vattenverket läs årsrapporten till höger.

 

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Holmsjo-vattenverk/