Logga för utskrift

Jämjö vattenverk


Jämjö grundvattenverk försörjer Jämjö samhälle samt via överföringsledning även stötta Fågelmara samhälle. Sedan mitten av augusti 2008 försörjs även Ramdala samhälle samt Rosenhill.

Totalt är knappt 3000 personer anslutna till vattenverket.

Dricksvattnet har pH 7,7 och hårdhet 9,6. För mer information om vattenkvaliteten se länker här till höger.

För mer detaljerad information om vattenverket, läs årsrapporten här till höger.

För att ha tillgång till vatten för samhällets behov, ska vattenskyddsområde regleras så att det långsiktigt finns vatten av god kvalitet i tillräcklig mängd.

Till höger kan du hitta information om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna i Jämjö samt en karta över skyddsområdet i Jämjö.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Jamjo-vattenverk/