Logga för utskrift

Strömsberg vattenverk

Information om Strömsbergs vattenverk


Strömsberg grundvattenverk försörjer delar av Strömsbergs samhälle. En betydande del av samhället har ickekommunal vattenförsörjning. Antal anslutna personer är ungefär 50 personer.

Dricksvattnet har pH 8,1 och hårdhet 3,6. För mer information om vattenkvaliteten se dokument här till höger.

För mer detaljerad information om vattenverket, läs årsrapporten här till höger.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Stromsberg-vattenverk/