Logga för utskrift

Tving vattenverk

Information om Tving vattenverk


Tving ytvattenverk försörjer Tving samhälle. Antalet anslutna personer är drygt 500 personer.

Dricksvattnet har pH 8,2 och hårdhet 3,3. För mer information om vattenkvaliteten se dokument här till höger.

För mer detaljerad information om vattenverket, läs årsrapporten till höger.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Tving-vattenverk/