Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Stöd & Omsorg
  •  / Brukarundersökning för personer inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning för personer inom funktionshinderområdet

Under september och oktober 2017 kommer Funktionsstödsförvaltningen att delta i SKLs nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

Alla brukare med beslut om gruppbostad och servicebostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boende och boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kommer att erbjudas att delta.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheten.
Frågorna i undersökningen avser att mäta tre kvalitetsområden: självbestämmande trygghet och bemötande.

Resultat presenteras i januari 2018

Resultaten ska användas som underlag för att förbättra och utveckla verksamheten. Resultaten kommer också att kunna användas för jämförelser över tid och mellan kommuner. Undersökningens resultat kommer att presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada i januari 2018. 

Vid frågor kontakta:
Linda Åberg Lindell
Kvalitetsutvecklare
Funktionsstödsförvaltningen
0455-304297

Läs mer på: skl.se

 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Brukarundersokning-for-personer-inom-funktionshinderomradet/