Logga för utskrift

Dagverksamhet

Information om dagverksamheten i Karlskrona kommun.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är till för att möjliggöra fortsatt kvarboende i invand miljö. För att komma till dagverksamheten behövs en demensutredning. Ansökan om dagverksamhet sker genom kommunens biståndshandläggare.

Målet med verksamheten är att ge den enskilde en meningsfull dag, försöka bibehålla minnesfunktionen och öka livskvalitén för den enskilde.

Dagverksamhet finns

  • Ekelunden, Mariedal
  • Kastanjen, Fridlevstad
  • Mölleberg, Ramdala

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Aktiviteter/Dagverksamhet/