Logga för utskrift

Hälso- och sjukvård

Information om Karlskrona kommuns hälso- och sjukvård.Personer som bor i kommunens omvårdnadsboenden eller vistas vid kommunens dagverksamheter (endast under vistelsen) har rätt att genom kommunen få sitt behov av hälso- och sjukvård tillgodosett.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Landstinget ansvarar för läkartillsynen.

Medicinskt ansvarig sjuksköteska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), arbetar övergripande för att vårdtagare ska få en god vård i de boendeformer där kommunen ansvar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Uppdraget är bland annat att upprätta lokalt anpassade rutiner att arbeta efter, följa upp vården gentemot vårdtagaren för att se hur rutinerna efterföljs. Dessutom ska MAS informera äldrenämnden om kvalitén på de olika verksamheterna.

Behov av hjälpmedel
Enklare hjälpmedel köper man själv. För de personer som bor i eget boende alternativt omvårdnadsboende och behöver mer avancerade hjälpmedel, ansvarar kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för utprovning, träning. Dessa kan du nå via kommunens växel 0455-30 30 00.

Bostadsanpassning
Om man på grund av ett funktionshinder behöver få den egna bostaden ombyggd eller anpassad, kan man söka bostadsanpassningsbidrag. En förutsättning för att få bidrag är att funktionshindret är bestående. Ett intyg behövs från en arbetsterapeut, som styrker att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenlig.

Information om bostadsanpassningsbidrag lämnas av äldreförvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-10-01
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Halso--och-sjukvard/