Logga för utskrift

HS Service & Support

Presentation av privat utförare, HS Service & Support AB


 Logga HS Städservice AB

 

Geografiska områden

Hela kommunen

Tjänster

  • omvårdnad
  • service
  • städ/tvät

Personal och kompetens

Vår personal är erfaren, engagerad och kompetent utifrån de områden de arbetar med. Vi har valt att dela upp vår hemtjänst i tre olika avdelningar: omvårdnad, städ och tvätt. Detta för att ta tillvara varje personals kompetens. Vad avser insatsen städ har personalen alltid egen utrustning med sig, allt från dammsugare till medel. Vi tvättar i vårt eget tvätteri i Backabo, Karlskrona.

Verksamhetens mål och inriktningar

Verksamhetens mål är att uppnå bästa tänkbara resultat avseende våra åtaganden enligt ovanstående. Vår personal ska kunna uttrycka sig väl i svenska språket både i tal och skrift. Tolk kommer att erbjudas då behov finns. 

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål

Vi kommer att ge vår personal fortlöpande kompetenshöjning inom olika områden. Vi arbetar utifrån en väl förankrad värdegrund.

Hur uppnår vi kommunens mål?

Genom att både i ord och handling visa respekt för brukarens behov, förutsättningar och önskemål. Rutiner för intern kvalitetsuppföljning finns. Du som brukare ska alltid vara garanterad den höga kvalitet och service som vi utlovat och som du har rätt att kräva.

Tilläggstjänster

Trädgårdsskötsel o dylikt, flyttning, transporter, målning, sanering, snöröjning, storstädning och möbeltvätt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hemtjanst/Presentation-av-utforare/HS-Stadservice-AB/