Logga för utskrift

Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi

Här hittar du information om Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi.

Geografiska områden

Hela kommunen

Tjänster

Omvårdnad

Dag (07.00-17.00, mån-sön)
Kväll (17.00-22.00, mån-sön)
Natt (22.00-07.00, mån-sön)

Service Dag (07.00-17.00, mån-fre)
Städ och Tvätt Dag (07.00-17.00, mån-fre)


 

Personal och kompetens

Majoriteten av oss som arbetar i hemtjänsten är utbildade undersköterskor. Vi är engagerade, flexibla och kompetenta, vi har valt det här yrket just för att vi tycker om att arbeta med människor.

Verksamhetens mål och inriktningar

Vårt mål är att alla äldre i Karlskrona kommun så långt som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv i den egna bostaden. Vårt arbete ska utgå från den enskildes behov.

Våra medarbetare ska kunna förstå och uttrycka sig väl i svenska språket i både tal och skrift. Flera av våra medarbetare är flerspråkliga och vid behov nyttjas deras kompetens genom den särskilda språkbank som finns. Inom språkbanken finns drygt 20 språk och bl a teckenspråk.

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål

En bra kompetens för att kunna ge en god omvårdnad och service med en bra kvalitet utifrån varje enskild brukares behov. Vi arbetar utifrån en värdegrund där varje människa och varje möte är unikt.

Hur uppnår vi kommunens mål 

Vår uppgift är att ge omvårdnad och service till brukarna efter var och ens förutsättningar. Omvårdnaden ska vara individuellt anpassad och utföras med respekt för var och ens personlighet och integritet

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hemtjanst/Presentation-av-utforare/Kommunal-hemtjanst/