Logga för utskrift

Prima Hemtjänst

Presentation av privat utförare, Prima Hemtjänst


Geografiska områden

Centrala Karlskrona, inklusive Rödeby, Jämjö och Nättraby.

Tjänster

  • omvårdnad
  • städ och tvätt
  • service

Personal och kompetens

Vi på Prima Hemtjänst har kärleksfulla, engagerade och erfarna undersköterskor och vårdbiträden. Vi lägger stor vikt vid att vår personal har rätt kompetens och verkligen brinner för, och engagerar sig i, sitt yrke.

Verksamhetens mål och inriktningar

Vårt mål är att på bästa sätt tillgodose alla våra brukares enskilda behov.
Vi lägger stor vikt vid integritet och personlig kontakt, och att du ska känna dig bekväm med den hemtjänstpersonal som hjälper dig. Vi eftersträvar en hög kontinuitet för att du ska få ha kontakt med samma personal så ofta som möjligt. Du har alltid en kontaktperson som finns där extra just för dig.
Vi talar alla svenska och engelska och tolk kommer användas vid behov.

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål

Vi arbetar utifrån en värdegrund där du som brukare alltid står i fokus. Med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar, egna enkäter och god kommunikation följer vi upp och försäkrar oss om en god omvårdnadskvalité.
Vår personal har alltid tillgång till kompetenshöjning genom utbildningar och seminarier.

Hur uppnår vi kommunens mål

Prima Hemtjänst följer äldrenämndens inriktningsmål och vi strävar ständigt efter att hålla hög kvalitet i den omvårdnad och service som vi erbjuder. Vi lägger stor vikt vid att vår omvårdnad är anpassad till varje individ och vi kommer alltid respektfullt sträva efter att tillgodose varje persons unika önskemål.
Prima Hemtjänst har en egen kvalitetsuppföljning efter egna rutiner och ska alltid upprätthålla en god kommunikation med kommunen och dess olika handläggare, larmteam mm.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster, allt för att underlätta för dig att bo kvar i din bostad.
Exempel på tjänster: Snickeri och reparationer, el och installation, rörmokeri, snöröjning, trädgårdsskötsel, tapetsering, renovering och måleri, fönsterputs, flytt och mycket mer!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-03
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hemtjanst/Presentation-av-utforare/Prima-hemtjanst/