Logga för utskrift

Frågor eller vägledning?

Råd och vägledning i olika frågor som rör äldre och närstående.

Äldreinformatör kan du kontakta för råd och vägledning i olika frågor som rör äldre och närstående.

Det kan gälla frågeställningar som till exempel:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
  • Åsikter

Du kan också kontakta en äldreinformatör i frågor som rör

  • äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund
  • tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer
  • pensionärsföreningar och äldrenämndens föreningsbidrag
  • kommunala pensionärsrådet

Kontakt
Magnus Sandell
Äldreinformatör
0455-30 30 64
This is an email address

 

Hbtq-frågor inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningens värdegrund- och mångfaldsinstruktörer är hbtq-certifierade och med instruktörerna kan du prata om dina funderingar och förväntningar.Kontakt

Carina Larsson
Kvalitetsutvecklare
0455 - 30 37 54
This is an email address


 

Så arbetar Karlskrona kommun för ett öppet och inkluderande samhälle för alla.

 

  • Kontakt

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-14
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hjalp-och-Service/Fragor-om-aldreomsorgen/