Logga för utskrift

Lantbrevbärarservice

Information om kommunens del i lantbrevbärarservice för äldre.


Om man är bosatt på landsbygden där lantbrevbärare förmedlar postservicen, kan man erhålla service i form av hembesök, titta till, eller postinlämning om man inte själv kan ombesörja detta.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hjalp-och-Service/Lantbrevbararservice/