Logga för utskrift

Språkkompetensbank

Äldrenämnden har beslutat att de vårdtagare som inte har svenska som modersmål och inte kan kommunicera på svenska skall ges möjlighet att tala det egna språket.

 

Personal med lämplig språk- och/eller kulturkompetens ges tillfälle att arbeta hos vårdtagare som inte har svenska som modersmål.

Vi har i dagsläget ca 30 personer som kan teckenspråk, polska, ryska, bosniska, spanska, thailändska, filippinska, laosiska, finska, danska, arabiska, kurdiska, sorani, azerbajdzjanska, turkiska och albanska.

  • Kontakt

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hjalp-och-Service/Sprakkompetensbank/