Logga för utskrift

Kvalitet

Allt arbete inom äldreomsorgen ska präglas av tänkande och handlande med utgångspunkt i begreppet kvalitet.

Illustration till kvalitetsdeklaration

Kvalitetsbegreppet inom äldreomsorgen handlar mångt och mycket om den kvalitet som brukarna upplever. Brukarnas upplevelse av kvalitet formas ofta i mötet med företrädare för äldreomsorgen, och då också av det första intrycket i det mötet.

Bra kvalitet i äldreomsorgen handlar därför inte enbart om att "leverera en tjänst" utan i minst lika stor, eller till och med större utsträckning, hur det görs.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/