Logga för utskrift

Äldreförvaltningens ambassadörer

De arbetar för att fler personer ska söka till omvårdnadsutbildningen och att locka fler till att vilja arbeta med vård och omsorg i äldreförvaltningen.

Syftet är att:

  • väcka intresse och ge insyn i omvårdnadsarbetet hos ungdomarna i tidig ålder.
  • lyfta yrkesrollen och göra den mer attraktiv.
  • locka fler ungdomar att söka omvårdnadsutbildningen i gymnasiet.
  • upplysa vilka olika inriktningar som finns inom vård och omsorg.
  • informera, profilera och vara ansiktet utåt för äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

Detta gör ambassadörerna genom att besöka skolor, finnas med på mässor och på arbetsförmedlingen med mera.

Kontakta gärna äldreförvaltningen för mer information. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Aldreforvaltningens-ambassadorer/