Logga för utskrift

Framtidsprogram

Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona kommun.

Vit blomma mot en blå himmel 

Framtidsprogrammet ska visa den väg som kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer i Karlskrona kommun att kunna leva ett bra liv även vid stigande ålder.

Varje människa har enligt lag rätt till frihet och värdighet, liksom till självbestämmande, respekt och delaktighet i samhällslivet. Det är stora ord - men genom att samarbeta tror vi att vi kan nå dit. Allihop; kommunens olika förvaltningar såväl som företag och organisationer, behöver hjälpas åt för att skapa ett samhälle anpassat även för äldre, pigga som sjuka. Det ska finnas aktiviteter att välja på för den som vill leva aktivt, eller bara en hand att hålla för den som inte orkar.

För att peka ut riktningen inför framtiden valde vi i äldrenämnden att ta fram det här programmet som en vägledning för äldre och anhöriga, omsorgspersonal och politiker. Vi har tagit hjälp av idéburna organisationer, politiker och tjänstemän för att försöka sia kring framtidens omsorg. Vilken hjälp vill vi kunna erbjuda den äldre generationen och vilka krav kommer att ställas på samhället? I det här programmet finns att läsa vad vi kom fram till.

Framtidsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2015.

Leva Livet är en lättläst version av Framtidsprogrammet och finns på arabiska, bosniska, engelska och svenska, se under rubriken Dokument till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Framtidsprogram/