Logga för utskrift

Ny teknik i äldreomsorgen

Har du en idé hur äldreomsorg ska utvecklas med hjälp av välfärdsteknologi? Litet eller stort, alla förslag är värdefulla för att vi gemensamt ska komma fram till lösningar där modern teknisk utrustning används som komplement till de traditionella omsorgsformerna.

Din idé kan gälla såväl produkter som arbetsmetoder. Den kan hjälpa till att skapa en meningsfull dag för våra äldre/seniorer och/eller deras anhöriga men också vara något som underlättar för personalen.

Skriv din idé här nedan så att andra kan se den och bli inspirerade. Om du vill lämna ditt förslag direkt till gruppen som arbetar med utvecklandet av välfärdsteknologi så ringer du till kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/