Logga för utskrift

SNAC

SNAC - Swedish National study on Aging and Care. En studie som bedrivs i ett antal kommuner och som bl a innefattar uppföljning av äldreomsorg.

SNAC-studien
(Swedish National study on Aging and Care)

Studien, som med regeringens stöd bedrivs i ett antal kommuner sedan år 2001, innefattar uppföljning av äldreomsorgen i de deltagande kommunerna. Den registrering som görs på individnivå omfattar både beviljade insatser och behovet samt boendeförhållanden, anhörigstöd etc.

I studien följs personer över tid vilket ger möjlighet att analysera hur utvecklingen av behoven motsvaras av insatser. Även flödet av personer mellan boendeformer och insatsnivåer kan studeras.

Under de år som SNAC-studien har pågått har en mängd erfarenheter vunnits både när det gäller möjligheterna att samla in sådana uppgifter och hur de sedan kan användas som underlag för uppföljning och planering.

Projektområdet i Blekinge består av Karlskrona kommun. Delprojektet "Åldrandet i Blekinge" leds från Blekinge Kompetenscentrum. Samverkan sker med Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Lunds Universitet, Växjö Universitet samt Högskolan i Kristianstad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/SNAC/