Logga för utskrift

Senior alert

Ett nationellt kvalitetsregister i förebyggande syfte för äldre över 65 år.

Från och med årsskiftet 2010/2011 ingår Karlskrona kommuns äldreomsorg i Nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Registret syftar till att förebygga fall, undernäring och trycksår som är viktiga områden för vårdtagare 65 år och äldre.

En nationell och gemensam databas skapar förutsättningar för att värdera en vårdtagares vårdepisod samt att jämföra olika enheters arbete med att förebygga skador och behandla vårdtagare.

Det övergripande målet är att förebygga skador och främja hälsa hos de vårdtagare som söker vård och omsorg.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-23
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Senior-alert/