Logga för utskrift

Energibehov

Hur man räknar ut energibehovet.

Energibehov
- samt hur man räknar ut

Energibehovet varierar från person till person, bl a beroende på kön, vikt och ålder.

Man kan räkna ut energibehovet på flera olika sätt, här är ett av dem:

Sängbunden: vikten x 25
Inte sängbunden: vikten x 30
Förhöjt behov *: vikten x 35 – 40

Korrigera svaret med:
BMI under 22: + 10 %
Över 70 år: - 10 %
För varje grads temperaturstegring: + 10 %

*) Förhöjt behov har man vid vissa sjukdomar t ex Parkinsson, Njursvikt, KOL eller vid en högre fysisk aktivitet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Maltider/Energibehov/