Logga för utskrift

Avlösning i hemmet

Information om avlösning i hemmet för äldre.Vem kan få avlösning i hemmet?
Du som anhörig/närstående som vårdar en person som inte längre klarar sig själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder.

En biståndshandläggare från kommunen gör en bedömning och fattar beslut enligt socialtjänstlagen om rätten till avlösning.

Vad innebär avlösning?
Att omsorgspersonal kommer hem och avlöser dig så att du kan få egen tid för olika aktiviteter eller bara stanna hemma för att vila. Du kan få upp till 18 timmars avgiftsfri avlösnings per månad.

Vem utför avlösarservicen?
Omsorgspersonal från äldre- och handikappförvaltningarna. Om ni har valt annan utförare än kommunen så är det den personalen som utför avlösarservicen.

Under vilka tider kan man få avlösning?
Avlösning kan du få måndag till söndag mellan klockan 08.00 - 22.00. För att praktiskt kunna lösa avlösbningen skall behovet anmälas i så god tid som möjligt, minst tre dagar i förväg.

Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen, vid flera planerade tillfällen eller vid samma tidpunkt varje vecka.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-06
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Avlosning-i-hemmet/