Logga för utskrift

Korttidsvård

Information om korttidsvård i Karlskrona.Korttidsvård är en av kommunens biståndsformer. Placeringen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Vistelsetiden vid korttidsvård är tänkt att tidsbegränsas till 2-3 veckor.  Vistelsen har ett definierat och fastställt mål.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-09-06
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Korttidsplats/