Logga för utskrift

Storören

Information om växelvård och palliativ omsorg.

Glimten, korttidsplatsStorören är beläget på Gullberna Park i Karlskrona

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Korttidsplats/Glimten/