Logga för utskrift

Oasen

Information om korttidsplats OasenOasen har korttidsplatser för dementa personer som bor kvar i det egna hemmet och vårdas av anhöriga. Avlastningen av anhöriga sker efter behov. Vårdtidens längd är vanligast 14 dag/period.

In- och utskrivning av gäster/vårdtagare sker alla dagar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-14
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Korttidsplats/Oasen/