Logga för utskrift

RosengårdenVerksamheten vid Rosengården drivs av Attendo enligt avtal med Karlskrona kommun.

Korttidsplats är en av kommunens biståndsformer. Placeringen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Verksamheten vid Rosengården bedrivs utifrån brukarens vilja och önskemål med ett synsätt där brukaren behandlas och bemöts med respekt, värdighet och med ett medmänskligt engagemang. 

Vistelsetiden vid korttidsplatsen är tidsbegränsad. Vistelsen har ett definierat och fastställt mål. I god tid innan vistelsens slut sker alltid en återrapportering av måluppfyllelse till handläggare och andra aktuella vårdgivare. Många gånger görs ytterligare vårdplanering på Rosengården.

  • Kontakt

    • Rosengården
    • Storören vån 2 Gullberna Park
    • 371 54 Karlskrona
    • Telefon: 0455-30 46 83

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-27
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Korttidsplats/Rosengarden/