Logga för utskrift

Ledsagning

Information om ledsagarservice.
 

Vad innebär ledsagning?

Ledsagning ska underlätta för äldre och funktionsnedsatta att delta aktivt i sam- hällslivet, bryta isolering och ge tillfälle till gemenskap och kontakt med andra.
Ledsagningen ska anpassas till den enskildes förutsättningar, intressen och behov.
Det kan också innebära hjälp att ta sig till och från vårdinrättning för att kunna sköta sin hälsa.

Vem kan få ledsagning?

Den som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som innebär uppenbara svårigheter att klara sig själv utanför hemmet och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.
 

När beställer jag ledsagning?

För att kunna garantera ledsagning ska den beställas minst tre dagar innan. Vid beställning uppger du mellan vilka tider som du önskar ledsagning.

Vad kostar ledsagning?

Ledsagning är kostnadsfri. Den enskilde betalar sin egen kostnad för biljetter, trans- port och måltider. Färdtjänst eller allmänna kommunikationer ska nyttjas. Ledsagaren möter upp på överenskommen plats.


Hur ansöker jag?

För ansökan om ledsagning kontaktar du Äldreförvaltningens biståndshandläggare via Karlskrona kommuns växel, telefon 0455-30 30 00.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-07
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Ledsagning/