Logga för utskrift

Barn och unga för hjälp A-Ö

När barn och unga mår dåligt. Här finns länkar och telefonnummer om du upplever att du behöver stöd och hjälp för barn och unga.

Akut hjälp

Länk till kontaktuppgifter och mer information om akut hjälp 

ADHD

Se kontaktuppgifter och läs mer om ADHD på 1177.se

Alkohol och droger

Se kontaktuppgifter och läs mer om alkohol och droger på 1177.se

Aspbergers syndrom och autism

Se kontaktuppgifter och läs mer om Aspbergers syndrom på 1177.se

Se kontaktuppgifter och läs mer om autism på 1177.se 

Bipolär sjukdom

Se kontaktuppgifter och läs mer om bipolär sjukdom på 1177.se

Brister i föräldraskap

Länk till Stöd barn och familj

Se kontaktuppgifter och läs mer om brister i föräldraskap på 1177.se

Depression

Se kontaktuppgifter och läs mer om depression på 1177.se

Dyslexi

Se kontaktuppgifter och läs mer om dyslexi på 1177.se

Dödsfall

Se kontaktuppgifter och läs mer om dödsfall på 1177.se

Ekonomiska problem

Länk till Pengar och bidrag

Se kontaktuppgifter och läs mer om ekonomiska problem på 1177.se

Fobier

Se kontaktuppgifter och läs mer om fobier på 1177.se

Funktionsnedsättning

Se kontaktuppgifter och läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se

Ilska och utbrott

Se kontaktuppgifter och läs mer om ilska och utbrott på 1177.se

Kriminalitet

Länk till Fältgruppen

Länk till Familj barn och ungdom

Se kontaktuppgifter och läs mer om kriminalitet på 1177.se

Kris i livet

Se kontaktuppgifter och läs mer om kris i livet på 1177.se

Ledsen och nedstämd

Se kontaktuppgifter och läs mer om att vara ledsen och nedstämd på 1177.se

Mobbning och kränkande behandling

Länk till Elevhälsan i grundskolan

Länk till Elevhälsan i gymnasiet

Se kontaktuppgifter och läs mer om mobbning och kränkande behandling på 1177.se

Oro

Se kontaktuppgifter och läs mer om oro på 1177.se

Problem i skolan

Länk till Elevhälsan i grundskolan

Länk till Elevhälsan i gymnasiet

Se kontaktuppgifter och läs mer om problem i skolan på 1177.se

Psykos

Se kontaktuppgifter och läs mer om psykos på 1177.se

Riskbruk och missbruk

Se kontaktuppgifter och läs mer om riskbruk och missbruk på 1177.se

Sexuella övergrepp

Se kontaktuppgifter och läs mer om sexuella övergrepp på 1177.se

Självmordstankar

Se kontaktuppgifter och läs mer om självmordstankar på 1177.se

Självskadebeteende

Se kontaktuppgifter och läs mer om självskadebeteende på 1177.se

Skilsmässa

Länk till Familj, barn och ungdom

Se kontaktuppgifter och läs mer om skilsmässa på 1177.se

Skolfrånvaro

Se kontaktuppgifter och läs mer om ogiltig skolfrånvaro på 1177.se

Stress

Se kontaktuppgifter och läs mer om stress på 1177.se

Svårt att koncentrera sig

Se kontaktuppgifter och läs mer om svårt att koncentrera sig på 1177.se

Sömnstörning

Se kontaktuppgifter och läs mer om sömnstörning på 1177.se

Tourettes syndrom

Se kontaktuppgifter och läs mer om Tourettes syndrom på 1177.se

Tvångssyndrom

Se kontaktuppgifter och läs mer om tvångssyndrom på 1177.se

Våld och övergrepp

Se kontaktuppgifter och läs mer om våld och övergrepp på 1177.se

Ångest

Se kontaktuppgifter och läs mer om ångest på 1177.se

Ätstörningar

Se kontaktuppgifter och läs mer om ätstörningar på 1177.se

 • Har du behov av akut hjälp?

  Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

  Vänd dig hit när det är akut

 • Osäker på vart du ska
  vända dig?

  Du kan få hjälp via 1177.se om du behöver råd eller stöd men inte vet vilket tillstånd det kan gälla.

  Verksamheter och mottagningar som kan hjälpa

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Barn-och-unga-som-mar-daligt/