Logga för utskrift

Att vara familjehem

Som familjehem tar man, på uppdrag av socialförvaltningen, emot barn och ungdomar i sitt hem. Uppdraget kan vara under en kortare eller längre period. Man ansvarar för att barn och ungdomar får den omvårdnad och omsorg de behöver. Familjehemmet är inte en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement. Uppdraget sker i nära samarbete med barnets biologiska familj och den ansvarige familjehemssekreteraren.

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

För vem behövs familjehem?

Det finns många anledningar till att en del barn och ungdomar måste bo i familjehem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egen problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendeproblematik.

För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av de barn/-ungdomar som flyr från olika länder i världen och kommer till Sverige utan sina föräldrar.

Gemensamt för de barn och ungdomar som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och en fungerande vardagssituation.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn och ungdomar är olika, därför behövs också många olika slags familjehem. Oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående med eller utan barn, bor på landet eller i stan, i hus eller lägenhet så kan din helt vanliga familj bli ett familjehem.

Varje barn matchas på bästa sätt med rätt familj sett utifrån barnets behov, ålder, bakgrund, eventuell problematik m.m. Det som är allra viktigast är att familjen består av trygga vuxna som bryr sig om barnet, att de har förmåga att ge barnet kärlek och omvårdnad under den tid barnet ska finnas hos dem. Det måste finnas tid, tålamod och engagemang för en familjemedlem till.

Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.
Man måste också kunna erbjuda barnet ett eget rum.

Hur går det till?

Första steget mot att bli familjehem är att kontakta oss per telefon eller mail. Efter detta så bokar vi in dig/er på ett första informationsmöte där vi berättar mer om vad det innebär att vara familjehem.

Alla som vill bli familjehem genomgår en grundlig utredning där intervjuer, registerkontroller, referenssamtal och hembesök är obligatoriska delar. Har ni egna barn så vill vi även prata med dem.

Stödet till familjehemmet

Varje familjehem får en egen handläggare som ska stötta familjehemmet i deras uppdrag. Vi erbjuder även alla familjehem att gå i handledning hos en professionell handledare.

Alla som ska bli familjehem får gå en grundläggande familjehemsutbildning. Därutöver så bjuds familjehemmen kontinuerligt in till utbildningar och föreläsningar.

Ersättning

Det utgår ekonomisk ersättning till familjehemmen, ett arvode och en omkostnadsersättning.

Arvode är en lön för uppdraget familjehemmet utför och beskattas som inkomst av tjänst. Omkostnadsersättning ska täcka barnets kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. För omkostnadsersättningen får du göra avdrag i din deklaration för det belopp som överstiger 5000 kr. Kommunen kompenserar denna skatt med 130 kr/månaden som läggs på utöver omkostnadsersättningen.

Ersättningsnivån bestäms utifrån barnets ålder och uppdragets karaktär.

Karlskrona kommun följer SKL:s riktlinjer.

Här kan du läsa mer om SKL:s riktlinjer.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Familjehemsenheten
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Ansvariga för Familjehemsgruppen Anneli Lundqvist
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 45 79
  • Malin Kristensson
  • Gruppledare
  • Telefon: 0455-30 45 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/Att-vara-familjehem/