Logga för utskrift

Att vara förstärkt familjehem

Att vara förstärkt familjehem för Karlskrona kommun innebär att ni är kontrakterade av kommunen för att ta emot 1-2 ungdomar, företrädesvis i åldern 16-24 år med missbruksproblematik. Även andra uppdrag och åldrar kan komma att bli aktuella.

Runt ungdomen kommer det att finnas ett team som jobbar tillsammans för att hjälpa den unge vidare i livet. Familjehemmet kommer att vara en av de viktigaste delarna i detta team och det krävs stort engagemang och mycket tålamod.

Alla ungdomar är unika och därför kommer stödet till den unge och familjehemmet att skräddarsys utifrån behov och önskemål.

För att vara förstärkt familjehem vill vi att:
- en vuxen är hemma på heltid
- man kan erbjuda ungdomen eget rum
- man har körkort
- hemmet ska finnas på ett geografiskt avstånd på max ca 10 mil från Karlskrona
- man har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang

Vad får ni för stöd?

Ni kommer att få en grundutbildning för familjehem som är framtagen av socialstyrelsen. Utöver detta kommer ni att få grundläggande kunskaper om missbruksproblematik.

Familjehemmet kommer att vara en del i ett team. Ni får en egen handläggare som ingår som en del i teamet men som ska fokusera på att stötta er som familjehem. Ni kommer också att ha möjlighet till stöd dygnet runt via telefon.

Handledning kommer att ingå i uppdraget och kan ske både enskilt och i grupp.

Vem kan bli förstärkt familjehem?

Det finns inga krav på att ha en speciell utbildning eller förkunskap för att bli förstärkt familjehem. Det viktiga är att du en trygg och stabil vuxen som har utrymme och tid och en stor portion tålamod. Du behöver ha en god samarbetsförmåga för att kunna jobba arbeta i team, som är en stor och viktig del i den förstärkta familjehemsvården.

De förstärkta familjehemmen genomgår samma utredning som andra familjehem och innefattar hembesök, intervjuer och registerkontroll.

Ersättning

För att möjliggöra att en vuxen är hemma på heltid får förstärkta familjehem ett högre arvode motsvarande lön som nyexaminerad socialsekreterare.
Utöver detta tillkommer arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Familjehemsenheten
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Ansvariga för Familjehemsgruppen Anneli Lundqvist
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 45 79
  • Malin Kristensson
  • Gruppledare
  • Telefon: 0455-30 45 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/Att-vara-forstarkt-familjehem/