Logga för utskrift

Jourhem

Att var jourhem skiljer sig på många sätt från andra uppdrag. Som jourhem så förväntas att en vuxen med kort varsel kunna vara hemma på heltid. Jourhemsföräldrar har dessutom ibland bara någon timme på sig för att förbereda sig inför ett barns ankomst.

Barn som placeras i jourhem kan ofta befinna sig i ett chocktillstånd på grund av omständigheterna som gjort att det behöver placeras i en annan familj samt att de blivit separerat från sina biologiska föräldrar. Som jourhemsförälder ska man kunna öppna sitt hjärta för varje barn och alltid visa respekt för det placerade barnet och dess familj oavsett förhållanden.

Under tiden ett barn bor i ett jourhem ska en utredning göras om barnets situation och vad som är bäst för barnet på längre sikt. En utredning ska genomföras inom fyra månader. Barnet stannar alltså i ett jourhem en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det får komma t.ex. till ett familjehem.

Jourhem har särskilda avtal men följer SKLS riktlinjer.

Jourhem utreds på samma sätt som andra familjehem, men man komplettera utredningen med ytterligare en del då uppdragen ställer andra krav på familjerna än andra uppdrag.

Jourhemmen får stöd och vägledning av socialtjänsten på samma sätt som andra familjehem.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Familjehemsenheten
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Ansvariga för Familjehemsgruppen Anneli Lundqvist
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 45 79
  • Malin Kristensson
  • Gruppledare
  • Telefon: 0455-30 45 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/Jourhem/