Logga för utskrift

Till dig som är bor i familjehem

Du som bor i ett familjehem har rätt att växa upp i en trygg miljö på samma villkor som alla andra barn. Här får du information om dina rättigheter.

Du har rätt att:

  • få veta varför du bor i ett familjehem och hur länge det är tänkt att du ska göra det.
  • vara med när man planerar saker som gäller dig.
  • veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan ta kontakt med. honom/henne. Socialsekreteraren har ansvar för att hålla kontakt med dig och följa upp hur det går för dig.
  • få veta saker som gäller dig och få säga vad du tycker till ditt familjehem eller din socialsekreterare.
  • bli lyssnad på och respekterad för dina åsikter.
  • oftast få läsa utredningen om dig själv och få förklarad. Du har då även rätt att läsa domen om du har placerats med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
  • oftast få läsa anteckningar som förs om dig och om tycker något är fel har du rätt att få din uppfattning antecknad.

Skola och utbildning

Du har rätt att få det stöd i skolarbetet som du behöver, både i skolan och familjehemmet. Du har också rätt att få hjälp till utbildning eller annan sysselsättning.

Hälso- och sjukvård och tandvård

Du har rätt att få den hälso- och sjukvård och tandvård du kan behöva.

Boende

Du har rätt att få känna trygghet i familjehemmet. Du ska mötas med vänlighet och respekt och behandlas på samma sätt som andra barn och ungdomar i familjehemmet. Du har rätt att ha dina personliga saker i fred.

Kontakt med föräldrar och andra

Du har oftast rätt att ha kontakt med dina föräldrar, syskon och andra personer som du tycker är viktiga. Det är i första hand din önskan att få träffa dina föräldrar eller andra som man ska lyssna på, även om det inte alltid blir som du vill.

När du blir 18 år

Du kan bo kvar i familjehemmen efter att du har fyllt 18 år men du behöver prata med din socialsekreterare om detta.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/Till-dig-som-ar-placerad-i-familjehem/