Logga för utskrift

Barnets efternamn

Det nyfödda barnet får automatiskt föräldrarnas efternamn, om namnet är deras gemensamma. Senast födda helsyskons efternamn, om föräldrarna har olika efternamn och barnet står under föräldrarnas vårdnad

I andra fall skall föräldrarna lämna skriftligt besked i namnfrågan till folkbokföringen inom 3 månader från barnets födelse. Om anmälan ej görs får barnet moderns efternamn.

Närmare information får Du hos Lokala skattemyndigheten, folkbokföringen.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Barnets-efternamn/