Logga för utskrift

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskaps-bekräftelse. Det är först när denna undertecknats, som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn mm kan tillvaratas.

Socialnämnden får, i samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds, en avisering från folkbokföringen om detta. Modern ombeds genom brev från familjerätten, att ta kontakt för att bestämma en tid för föräldrarna att komma till familjerätten för att underteckna handlingarna. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna, innan barnet är fött. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, görs även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets fader, finns möjligheter att göra en blodundersökning, som genomförs och bekostas genom familjerätten. I vissa sällsynta fall fastställes faderskapet genom en dom i tingsrätt. Det kan också inträffa, att socialnämnden lägger ner en påbörjad faderskapsutredning, om det t ex inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen.

 • Kontakt

  • Tidsbeställning för fastställande av faderskap
  • Jenny Steén
  • Faderskapshandläggare
  • Telefon: 0455-30 42 88

   

  Telefontid Måndag och fredag mellan kl 09.00-10.00.
  Telefontid Tisdag och torsdag mellan kl 13.00-14.00.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Faderskap/