Logga för utskrift

Samarbetssamtal

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden.

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas.

Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sina barn.

Samarbetssamtal passar bl a:

Föräldrar som är skilda eller har separerat
Föräldrar som aldrig levt tillsammans
Föräldrar som inte kan komma överens om frågor son berör barnen
Skillnaden mellan familjerådgivning och samarbetssamtal kan mycket förenklat beskrivas på följande sätt:

Familjerådgivning har mest fokus på parrelationen - kvinna och man, dåtid och nutid.

Samarbetssamtal innebär att man talar om den livslånga föräldrarelationen - mamma och pappa, nutid och framtid med barnet i centrum.


Värdet av samarbetssamtal vid vårdnad och umgängestvister betonas av experterna. De överenskommelser föräldrarna träffat gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda.

Samarbetssamtal är att sitta samman och arbeta fram lösningar på den tvist som råder. Det är inte enbart en fråga om att bli eniga, utan också att lära sig förhandla och träffa överenskommelser.

Samtalen är frivilliga samt kostnadsfria och sker under socialtjänstsekretess.

Föräldrar som är, eller efter samarbetssamtal kommer överens om vårdnad, boende och/eller umgänge, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som ska godkännas av familjerätten gäller på samma sätt som ett belut i domstol.


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Samarbetssamtal/