Logga för utskrift

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor med. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget skall se ut. Förutom det traditionella varannan-helg-umgänget är det mer och mer vanligt, att barn även har ett vardagsumgänge med den förälder de inte bor tillsammans med.

Oense om umgänge

Ibland kan föräldrarna inte komma överens om umgängets utformning. De kan då vända sig till familjerätten för samarbetssamtal med syfte att nå en uppgörelse. Föräldrar som så önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når de inte heller här en överenskommelse, kan föräldrarna vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Liksom då det gäller vårdnads- och boendetvister, får ofta familjerätten i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning, innan beslut fattas.

Lagändringen från 1998 ger tingsrätten möjlighet att fatta beslut om umgängets utformning med den gemensamma vårdnaden bibehållen.

Om föräldrar behöver hjälp med att fördela resekostnader vid umgänge kan familjerätten bistå med detta. Det finns också möjligheter att i vissa fall skriva avtal om detta.

E-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Umgange/