Logga för utskrift

Barnets boende

Var ska barnet bo om föräldrarna inte kan komma överens?

Genom en förändring i föräldrabalken, som tillkom 1998, ges tingsrätten möjlighet att besluta om var ett barn skall bo utan att upplösa den gemensamma vårdnaden. Detta gick inte tidigare. Familjerätten gör dessa boendeutredningar på uppdrag av tingsrätten. Vid konflikter om boendet, kan föräldrarna även erbjudas samarbetssamtal på familjerätten, och ges då möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Den vanligaste lösningen för barns boende efter en separation är, att barnet bor hos den ene föräldern och har umgänge med den andre föräldern.

Växelvis boende

Växelvis boende, det vill säga att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna, är alltmer förekommande. För många barn kan ett växelvis boende fungera bra. Särskilt yngre skolbarn, som ofta har ett utpräglat sinne för rättvisa, kan se fördelar med att bo växelvis. Barnet får en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Men ett växelvis boende kan också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrotten från föräldrarna, som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter.

Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna bor nära varandra. Barnet skall kunna gå på ett och samma förskola och kunna ha kvar sina kamrater, oavsett vem de bor hos. Dessutom kräver ett växelvis boende, att föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Det förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och generositet.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna. Vid växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan dock utbetalas i form av utfyllnadsbidrag.

E-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Var-ska-barnet-bo-/