Logga för utskrift

Anmälan om jag tror att ett barn far illa

Om du är orolig för ett barn eller ungdom ska du våga reagera och anmäla detta till Socialtjänsten. Du kontaktar då Socialförvaltningens Mottagningsenhet.

Det är möjligt att göra en anmälan skriftligt. Skriftliga anmälningar hanteras endast på vardagar under kontorstid. Tänk på att om du gör en anmälan med e-post är du inte anonym.

Akuta anmälningar kan endast ske via telefon.

Du behöver inte ha konkreta bevis för att kontakta socialtjänsten och förmedla din oro. Det är socialtjänstens uppgift att avgöra allvaret och om barnets situation ska utredas.

Ring och rådfråga om du är osäker

Om du inte riktigt vet vad du skall göra, kan du kontakta Mottagningsenheten och rådfråga en socialsekreterare. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa.

Kan du vara anonym?

Du har möjlighet att vara anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter eller var du ringer ifrån. Fundera noga på varför du vill vara anonym. För den berörda familjen kan det vara betydelsefullt att veta var uppgifterna kommer ifrån. Det underlättar också socialtjänstens arbete och fortsatta kontakt med familjen om det är känt vem som lämnat uppgifter.

Alla har ett ansvar

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till var och en, till exempel grannar, idrottsledare, släktingar, kamraters föräldrar, att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får tillräcklig omsorg. Det är en av socialtjänstens viktigaste och mest angelägna uppgifter att ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte förstår eller förmår ta fullt ansvar.

Du som arbetar med barn har anmälningsskyldighet

Om du genom ditt yrke har kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att ett barn far illa är du skyldig att kontakta socialtjänsten med dina misstankar.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Om-jag-befarar-att-ett-barn-far-illa/