Logga för utskrift

Myndigheters anmälningsskyldighet

Den som arbetar med barn och ungdomar har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller de som arbetar på flera olika myndigheter, t ex. skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, polis, kriminalvård med flera.

Det är viktigt att komma ihåg att enbart misstanken om att ett barn kan behöva stöd och hjälp ska anmälas. Om du känner dig osäker inför ett beslut om att anmäla kan du ringa Mottagningsteamet och konsultera med en socialsekreterare. Tänk på att inte uppge barnets eller familjens namn om du inte bestämt dig för att göra en anmälan.

 

Att göra en anmälan

Att göra en anmälan kan vara ett svårt beslut. Det finns alltid risk att förlora föräldrarnas, barnets eller ungdomens förtroende i en sådan situation, men det finns också olika sätt att förebygga detta. Det är viktigt med öppenhet. Informera vårdnadshavarna eller ungdomen om att du tänker göra en anmälan och berätta varför.

Syns det vem som är anmälare?

Eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det handlar om rättssäkerhet.

Anmälningsplikten är viktigare än sekretessen

Skyldigheten att anmäla väger tyngre än sekretessen. Men du bör då det är möjligt att tala om för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför.

OBS om misstanken gäller sexuella övergrepp eller allvarlig misshandel inom familjen så ska föräldrarna inte kontaktas före anmälan görs.

När du har gjort en anmälan

  • Om det kommer nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ring socialsekreteraren och komplettera.
  • Tänk på att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till erbjudet stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med tvångsåtgärder.
  • Om en utredning avslutas utan insats har du möjlighet att göra en ny anmälan.

Den som har gjort en anmälan har möjlighet att få en återkoppling om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Om-jag-befarar-att-ett-barn-far-illa/Myndigheters-anmalningsskyldighet/